Össnöar

Össnöar

När det össnöar ute vill man helst vara inne, så är det bara. Har ju haft diskussionen om man kan säga össnöar tidigare. Och jag säger att det kan man visst. Nu påstår mina ärade kolleger att det var jag som påstod att man INTE kan säga össnöar. Men då har jag en fråga. Varför skulle jag hela tiden skriva inlägg om att det össnöar om man inte kan säga det ordet.

Dessutom går det jättebra att skriva det. Jag kan skriva det många gånger i rad om jag vill: össnöar, össnöar, össnöar.

Om det inte össnöar då?

Ja, då säger man ju helt enkelt inte össnöar heller. Och man skriver det bara två gånger, så här ser det ut då: össnöar, össnöar.

Vi får väl se om det fortfarande össnöar på fredag. Mina kolleger Lasse och Bosse tror inte att det össnöar då, men jag tror det össnöar hela helgen.

RSS 2.0